Wywiad z reżyserem

O objawieniach w Fatimie powstało już wiele dzieł fabularnych i dokumentalnych. Czego nowego można się dowiedzieć z filmu „Fatima. Ostatnia tajemnica”?

Choć pasjonującą historię objawień w Fatimie wielokrotnie przenoszono na ekran, temat został zaledwie poruszony. Filmy powstające od lat 50. aż do dzisiaj przekazywały jedynie słowa i proroctwa Maryi i to w sposób niepełny, żaden zaś nie opowiadał szczegółowo o tym, czy proroctwo się spełniło i jak zmieniło świat. Nasza produkcja odpowiada na następujące pytanie: jeśli Matka Boża rzeczywiście objawiła się w 1917 roku, to czy przez następne sto lat pozostawała „bezczynna”? W filmie staramy się jednoznacznie dowieść… że nie.

 

Dokument wytwórni Goya Producciones pokazuje, jak przesłanie Matki Bożej Fatimskiej zmieniło historię ostatniego stulecia. Czy można przytoczyć jakieś konkretne przykłady?

„Efekty” działań Matki Bożej Fatimskiej są zdumiewające. Oczywiście za najbardziej spektakularny należy uznać upadek imperium sowieckiego, ale doszło też do całego szeregu zbiegów okoliczności łączących apel i proroctwo Najświętszej Maryi Panny z okrutną historią XX wieku i dotychczasową XXI wieku. Przepowiedziano rewolucję bolszewicką i rozprzestrzenienie się „błędów Rosji”, do dziś widocznych na przykład w Korei Północnej lub Wenezueli; przepowiedziano zamach na Jana Pawła II, wybuch trzeciej wojny światowej – która mogła mieć charakter wojny nuklearnej i której uniknięto dzięki temu, że papież dokonał aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi…

 

Matka Boża przewidziała dramatyczne wydarzenia XX wieku, takie jak rozprzestrzenianie się „błędów Rosji” i drugą wojnę światową, lecz czy mówiła również o dzisiejszych problemach?

Jak powiedział to już papież Benedykt XVI, objawienia fatimskie nie są „zamkniętą sprawą”. W 1917 roku Maryja przewidziała całą przyszłość, także istotne aktualne problemy. Nasz film odkrywa – oprócz innych zbiegów okoliczności – znany tylko nielicznym związek między objawieniami w Fatimie a islamem. W ostrzeżeniach Matki Bożej, nie tylko tych z 1917 roku, można było też dojrzeć inny ważki problem – narastające ataki na rodzinę. Siostra Łucja pisała: „Ostateczna bitwa między królestwem Boga a Szatana rozegra się na polu małżeństwa irodziny”.

 

Myśląc o przyszłości, jakie praktyczne wnioski można by wysunąć ze związku między słowami i proroctwami Matki Bożej a tym, co przydarza się ludzkości?

Ów łańcuch historycznych „zbiegów okoliczności” stanowi dla niektórych z naszych 30 rozmówców związek przyczynowo-skutkowy, na którego podstawie można by sformułować regułę: jeśli ludzkość będzie postępować według wskazań Maryi, zapanuje pokój; w przeciwnym razie będzie trwać wojna…

W filmie ukazujemy trzecią część tajemnicy fatimskiej, w której widzimy anioła ze skierowanym na świat płonącym mieczem z zamiarem jego podpalenia. Powstrzymuje go przed tym Maryja, podczas gdy anioł wypowiada trzykrotnie słowo „pokuta”. Co to oznacza? Według ekspertów nasza przyszłość i pokój zależą od odpowiedzi ludzkości na wezwanie nieba… Film nie popada jednak w ton katastroficzny ani ezoteryczny. Rzeczywistość sama w sobie jest już wystarczająco brutalna, o czym często mówi papież Franciszek…

 

Poza wywiadami i przywoływanymi wydarzeniami film ma również warstwę fikcyjną. Jaki jest końcowy rezultat tego zabiegu?

To nowatorska, prawie eksperymentalna formuła. Próba przeglądu obfitującej w dramatyczne wydarzenia dwuwarstwowej historii stulecia – zarówno rzeczywistej, jak i nadprzyrodzonej – spowodowałaby przeciążenie i napięcie u odbiorcy. Dlatego do dokumentu postanowiliśmy dołączyć wątek fabularny wyreżyserowany przez Pablo Moreno, mający na celu zbliżyć widza do aktualnego świata i jednocześnie pozwolić mu „odetchnąć” po najbardziej dramatycznych scenach. Dzięki temu nie znuży się on 80-minutowym dokumentem.

 

Kiedy i gdzie odbędzie się premiera filmu „Fatima. Ostatnia tajemnica”?

Od 4 maja będzie go można obejrzeć w Madrycie i innych miastach w Hiszpanii.

Istnieje również możliwość zorganizowania pokazów dla większych grup lub zgromadzeń, w tym szkół i parafii. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na www.fatimaeldocumental.com.

Następnie film zostanie pokazany w telewizji i ukaże się na DVD. Z pewnością zyska duży międzynarodowy zasięg, gdyż wiele krajów już zgłosiło chęć jego zakupu. Do tej pory przygotowano napisy lub dubbing w dziesięciu językach: angielskim, francuskim, włoskim, polskim, niemieckim, portugalskim, czeskim, słowackim, koreańskim i chińskim.

 

Goya Producciones jest firmą ceniącą wartości chrześcijańskie, czego dowodzą najnowsze filmy: „Poveda” (historia hiszpańskiego świętego, męczennika wojny domowej w Hiszpanii) i „Luz de Soledad” (historia św. Marii Soledad Torres Acosta). Proszę nam coś powiedzieć o swoich nowych projektach.

Rzeczywiście, firma producencka Goya Producciones powstała, by czynić atrakcyjnymi Prawdę i Piękno oraz przybliżać ludziom nadprzyrodzoną tajemnicę. Ten kierunek obraliśmy 17 lat temu i uważamy, że to była dobra decyzja.

Mamy w zanadrzu wiele projektów, które realizujemy dzięki zyskom z aktualnych produkcji lub dzięki współpracy z innymi osobami czy instytucjami wspierającymi nas jako darczyńcy lub inwestorzy.

Już wkrótce zajmiemy się realizacją filmu o życiu Benedykta XVI w dwóch wersjach: międzynarodowej i „hiszpańskiej”, w której podkreślimy jego szczególną sympatię do Hiszpanii, kraju odwiedzonego przez niego najwięcej razy, nie licząc rodzinnych Niemiec.